Kvalitetscertifiering

AAA

Vårt företag har AAA, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

ISO-9001

Hast Ekonomikonsult AB är, tillsammans med 15 samarbetande byråer, först i Sverige med att erhålla en ny typ av gruppcertifiering enligt ISO 9001. Bakom gruppcertifieringen står SRF, Sveriges största branschorganisation för redovisningsbyråer. Certifieringen innebär att man som kund lättare kan värdera våra tjänster vilket leder till högre kvalitet och ökad kundnytta.

SRFSRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF bildades 1936 och är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige.

SRF har idag ca 4 000 ledamöter verksamma över hela landet. De anlitas av mer än 130.000 svenska och utländska företag.