Ksenia Zetterberg

Redovisningsassistent.
ksenia@hast-ekonomikonsult.se
0159 – 350 564.

Studier från Företagsekonomiska institutet och har flera års erfarenhet inom yrket. Ksenia arbetar framförallt med löpande redovisning, löner, deklarationer och bokslut för mindre företag.