Pia Andrén Hast

Auktoriserad redovisningskonsult.
pia@hast-ekonomikonsult.se
0159 – 350 561.

VD och ägare. företaget Hast Ekonomikonsult startade 1992. Inom byrån arbetar Pia dels med ledning av byråns totala verksamhet och dels med utveckling och utbildning av personal på företags- och ekonomifunktioner.
Pia arbetar företrädesvis med bokslut, årsredovisning samt deklarationer åt ägarledda företag och har ett stort intresse för skattefrågor i fåmansföretag.

Pia är även engagerad och arbetar i flera styrelser. Såsom inom SRF där Pia är ledamot i disciplinnämnden samt som ledamot i en bankstyrelse där hon öven är ordförande i bankens risk och revisionsutskott.
Hast Ekonomikonsult AB är ISO certifierad sedan 2004. Pia tar aktivt del av utveckling av ISO certifiering av redovisningsbyråer och ingår i SRFs styrgrupp.

Genom mångårigt kavlietsarbete är också kvalitet i arbetet mot kund en naturlig del av vårt arbete.