Office Caddie

Som stöd i vår verksamhet använder vi Office Caddie som är redovisningsbyråns stöd för att effektivisera och automatisera byråns arbete och uppföljning och är ett effektivt stöd för att efterleva uppställda krav i Rex och Reko.

Office Caddie fungerar oavsett val av andra programvaruleverantörer ex. för bokslut och ekonomisystem och ger en övergripande bild över verksamheten med checklistor för de olika processer som bedrivs på byrån. Office Caddie underlättar även vid en ISO 9001 certifiering.

Office Caddie är ett verktyg som alla redovisnings- och revisionsbyråer kan använda.
Systemet leasas av varje kund och är molnbaserat så inga krångliga installationer behövs.

Office Caddie är ett byråledningsverktyg som hjälper er med:

  • Hålla ordning på all information
  • Checklistor med bevakning av alla arbetsupptifter
  • Tidregistering och budgetering
  • Effektiv planering av uppdag och kontroll över byråns totala arbetsbelastning
  • Hålla ordning på interna rutiner

Office Caddie är ett byråstöd som används av många redovisnings och revisionsbyråer. Kontakta företaget för mer information.