Tjänster

Som kund hos oss får ni:

  • Flexibiliteten och engagemanget hos en liten redovisningsbyrå.
  • Möta samma rådgivare hela tiden, vilket borgar för en hög servicenivå.
  • Analyser och kommentarer till bokslut och månadsrapporter.
  • En redovisningsbyrå specialiserad på datorstödd redovisning.
  • Installation, support och systemanpassning av bokföringsprogram.

Bokslut, årsredovisningar och deklarationer

Vi upprättar bokslut och årsredovisningshandlingar. För att ni som företagare ska få en tydlig bild av hur det går för ert företag, går vi tillsammans igenom bokslutet och lämnar analyser och kommentarer. Vi har ett nära samarbete med flera utomstående revisorer och du som kund väljer den revisor som du vill ha i ditt bolag. Vi är två auktoriserade redovisningskonsulter som även upprättar bokslutsrapport för de kunder som väljer att inte ha revisor.

Vi utför även deklarationer för samtliga bolagsformer samt privata deklarationer åt bolagens delägare och närstående.

Löpande bokföring, skatter och moms

Vi arbetar bland annat med löpande bokföring, framtagande av underlag för moms-deklarationer samt arbetsgivaravgift och källskatt. Vi tar fram avstämda och periodiserade månadsrapporter som skickas till ägaren med kommentarer om utfall och övriga händer av vikt. Självklart arbetar vi med anläggningsregister, avskrivningar och andra periodiseringar samt integrerad fakturaskanning avseende leverantörsfakturor.

Rådgivning och konsultationer

Vi har god kompetens inom företagsanalys och skattelagstiftning. För att kunna ge en så komplett service som möjligt samarbetar vi även med utomstående jurister och konsulter.