Susanna Wilsson

Redovisningskonsult.
susanna@hast-ekonomikonsult.se
070-072 46 09.

Susanna arbetar som redovisningskonsult med löpande bokföring och bokslut. Susanna har arbetat inom detaljhandeln i många år. De senaste 20 åren som ansvarig för ekonomifunktionen för en stor livsmedelsbutik. Susanna är byråns ansvarige för byråns kunder inom livsmedelsbranschen.